Váš prehliadač nie je podporovaný

Používate prehliadač, ktorý už nepodporujeme. Ak chcete pokračovať v návšteve našich webových lokalít, použite jeden z nasledujúcich podporovaných prehliadačov

Naše celosvetové zastúpenie

Zvoľte divíziu, svoju krajinu a jazyk.

Close

Not quite sure about what you are looking for?

Use the links below to jump directly to the most searched topics

Naša kultúra

 

Naše hodnoty nás spájajú bez ohľadu na to, kde vo svete pôsobíme. Veríme, že rovnaké príležitosti a inkluzívne pracovisko sú základom pre inovácie, pochopenie potrieb zákazníkov a dosahovanie trvalých výsledkov. Preto je našou prioritou inklúzia, snaha o zvyšovanie rozmanitosti, podpora mobility a práca na vytváraní podmienok pre rast a rozvoj našich zamestnancov.

Team of professionals celebrating success

Inkluzívne pracovné prostredie

V spoločnosti Chicago Pneumatic veríme, že rovnaké príležitosti, rozmanitosť a inklúzia sú základom dobrého pracovného prostredia a tiež najlepším spôsobom, ako dosahovať trvalé výsledky.

Zaväzujeme sa podporovať rovnaké príležitosti v našich procesoch prijímania a povyšovania. Zaujímame pevný postoj proti obťažovaniu a iným formám diskriminácie a zaviedli sme školenia a procesy zamerané na riešenie akýchkoľvek prípadov porušenia nášho etického kódexu. 

Kontinuálne vzdelávanie

Colleagues operating with machine
Máme platformu na rozvoj kompetencií, ktorá poskytuje jednoduchý prístup k hotovým pokladom v podobe zaujímavých vzdelávacích príležitostí. Veríme v konštruktívnu spätnú väzbu a uznávame ju ako dôležitú súčasť vášho osobného rastu. Manažérov nabádame, aby nasledovali ciele rozvoja a výkonnosti prostredníctvom prebiehajúcich diskusií niekoľkokrát do roka. U nás máte vždy možnosť objavovať nové príležitosti a ozvať sa.

These are our most recently posted jobs

Vendedor(a) Técnico(a) - CPV

Sales

Piatok, 2022, mája 27

Technical Support Engineer

Service

Streda, 2022, mája 25

Junior Aftermarket Product Marketing & back-office

Marketing

Streda, 2022, mája 25

PTS BDM

Marketing

Pondelok, 2022, mája 23

Nájdite všetky naše voľné pracovné miesta