Váš prehliadač nie je podporovaný

Používate prehliadač, ktorý už nepodporujeme. Ak chcete pokračovať v návšteve našich webových lokalít, použite jeden z nasledujúcich podporovaných prehliadačov

Naše celosvetové zastúpenie

Zvoľte divíziu, svoju krajinu a jazyk.

Close

Not quite sure about what you are looking for?

Use the links below to jump directly to the most searched topics

Dlhodobo udržateľný rozvoj

 

V spoločnosti Chicago Pneumatic sme odhodlaní byť súčasťou riešenia pre lepší zajtrajšok. Integrovaná stratégia udržateľnosti podporená ambicióznymi cieľmi nám pomáha poskytovať väčšiu hodnotu všetkým zúčastneným stranám spôsobom, ktorý je ekonomicky, environmentálne a spoločensky zodpovedný. 

V snahe poskytovať všetkým zainteresovaným stranám trvalú hodnotu sa zameriavame sa na tieto oblasti udržateľnosti: produkty a služby, ľudia, bezpečnosť a blahobyt, etika a životné prostredie. Tieto oblasti spolu so ziskovosťou a rozvojom považujeme za nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobého úspechu.

Group of windmills for electric power production in the green field of wheat

Ako implementujeme udržateľnosť do všetkého, čo robíme?

  • Naša kultúra spolupráce a inklúzie je hnacím motorom nášho úspechu.
  • Žijeme v súlade s najvyššími etickými normami.
  • Produkty, ktoré vyrábame, sú navrhnuté s ohľadom na udržateľnosť. 
  • Staráme sa o vzájomnú bezpečnosť a pohodu.
  • Zabezpečujeme, aby naše procesy minimalizovali náš dopad na životné prostredie.
  • Úspech meriame na základe trojitého výsledku pre ľudí, planétu a ziskovosť.
  • Vnímame to ako správny spôsob rastu nášho podnikania – pre zdravšie, šťastnejšie a lepšie miesto na prácu a život.