Váš prehliadač nie je podporovaný

Používate prehliadač, ktorý už nepodporujeme. Ak chcete pokračovať v návšteve našich webových lokalít, použite jeden z nasledujúcich podporovaných prehliadačov

Naše celosvetové zastúpenie

Zvoľte divíziu, svoju krajinu a jazyk.

Close

Not quite sure about what you are looking for?

Use the links below to jump directly to the most searched topics

Compressors & Air Treatment

Chicago Pneumatic is your go-to brand for reliable and efficient air compressors and air treatment. Explore our products today and make your next compressor a CP compressor. Explore

Tools & Solutions

Chicago Pneumatic Tools offers hundreds of pneumatic and cordless tools, as well as workshop equipment designed for a wide range of applications, such as assembly and material removal. Explore

Mobile Compressors, Power, Flow & Light

Chicago Pneumatic products and solutions include mobile compressors and generators, high pressure boosters, light demolition tools, light towers and dewatering pumps. Explore

We are a global manufacturer of high-performance power tools, air compressors, generators, light towers, and hydraulic equipment for professional and industrial applications.