Nieobsługiwana przeglądarka

Korzystasz z przeglądarki, której już nie obsługujemy. Naszą witrynę internetową można wyświetlić w jednej z następujących przeglądarek.

Działalność na całym świecie

Wybierz dziedzinę działalności oraz kraj i język.

Close

Not quite sure about what you are looking for?

Use the links below to jump directly to the most searched topics

Zrównoważony rozwój

 

Celem firmy Chicago Pneumatic jest stać się częścią rozwiązania, które przyniesie nam lepsze jutro. Zintegrowana strategia zrównoważonego rozwoju, wsparta ambitnymi założeniami, pomaga nam w sposób odpowiedzialny pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym zwiększać wartość rozwiązań, które oferujemy wszystkim zainteresowanym stronom. 

Aby zapewnić wszystkim interesariuszom trwałe korzyści, w zakresie zrównoważonego rozwoju koncentrujemy się na produktach i usługach, ludziach, zdrowiu i bezpieczeństwie, etyce oraz środowisku. Uważamy, że bez tych dziedzin, podobnie jak bez rentowności i wzrostu, nie będzie możliwe osiągnięcie długoterminowego sukcesu.

Group of windmills for electric power production in the green field of wheat

Jak uczynić zrównoważony rozwój częścią wszystkiego, co robimy?

  • Kultura współpracy i integracji to motor naszego sukcesu.
  • Żyjemy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.
  • Nasze produkty są projektowane z naciskiem na ochronę środowiska. 
  • Dbamy wzajemnie o swoje bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
  • Upewniamy się, że procesy ograniczają do minimum nasz wpływ na środowisko.
  • Oceniając sukces, bierzemy pod uwagę ludzi, planetę i zyski.
  • Uważamy, że tak właśnie powinien wyglądać rozwój naszej firmy — dążenie do stworzenia zdrowszego, szczęśliwszego i lepszego miejsca pracy i życia.