Váš prohlížeč není podporován

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Naše globální přítomnost

Vyberte obchodní oblast a zemi a jazyk.

  • Domů
  • O nás
  • Dlouhodobý/udržitelný rozvoj (sustainability)
Close

Not quite sure about what you are looking for?

Use the links below to jump directly to the most searched topics

Dlouhodobý/udržitelný rozvoj (sustainability)

 

Ve společnosti Chicago Pneumatic jsme odhodláni být součástí řešení pro lepší zítřek. Integrovaná strategie udržitelnosti podpořená ambiciózními cíli nám pomáhá přinášet větší hodnotu všem zúčastněným stranám způsobem, který je ekonomicky, ekologicky a sociálně odpovědný. 

Abychom všem zúčastněným stranám dodali trvalou hodnotu, zaměřujeme se na následující oblasti udržitelnosti: produkty a služby, lidi, bezpečnost a zdraví, etika a životní prostředí. Tyto oblasti, spolu se ziskovostí a růstem, považujeme za nezbytné k dosažení dlouhodobého úspěchu.

Group of windmills for electric power production in the green field of wheat

Jak se udržitelnost stává součástí všeho, co děláme?

  • Naše kultura spolupráce a začleňování je základem našeho úspěchu.
  • Žijeme podle nejvyšších etických standardů.
  • Výrobky, které vytváříme, jsou navrženy s ohledem na udržitelnost. 
  • Pečujeme o bezpečnost a zdraví ostatních.
  • Snažíme se, aby naše procesy minimalizovaly dopad na životní prostředí.
  • Stanovili jsme si jasné cíle a měříme úspěch podle tří základních měřítek – lidi, planeta a prosperita.
  • Vidíme to jako správný způsob, jak rozvíjet naše podnikání – pro zdravější, šťastnější a lepší místo pro práci a život.

Související odkazy