Close

İşçileri HAVS'ye karşı korumak - riskleri anlamak

28 Mayıs 2018 Pazartesi

HAVS Expert Corner Titreşim

İşçilerini El Kol Titreşim Sendromundan (HAVS) korumayı öğrenen bakım müdürleri ile sağlık ve güvenlik yöneticileri; şirketin üretkenliğinin, kârının ve itibarının artmasını sağlayacaktır.

Kuruluşunuz; petrol ve petrokimya rafinerilerinde durdurma, boru elemanlarını sıvı veya gaz boru hattı kurmak için birleştirme veya binalarda ve altyapıda metalik yapıları sıkma gibi yoğun çalışmalarda bulunuyor mu?

Operatörler taşlama makinesi veya darbeli anahtar gibi titreşimli el aletlerini aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bir gün içinde, gün boyunca ve yıl boyu uzun süreyle kullanıyor mu? Operatörler bazen el aletlerini kullanırken uyuşma veya parmaklarının beyazlaması gibi durumlardan ya da sıcaklık değişikliğinden sonra ellerinde acı hissettiklerinden şikayet ediyor mu?

Öyleyse işçiler HAVS riski altındadır ve çok geç olmadan harekete geçilmelidir.

Uygulamanın risk oluşturup oluşturmadığını tespit etme

İşçilerin risk altında olup olmadığını tespit etmek için dikkate alınacak iki şey vardır; bunlar aletin titreşim seviyesi ve buna maruz kalınan süredir.

  • Aletin kılavuzunda genellikle gösterilen titreşim seviyesi, ISO28927 standardına göre (el tipi taşınabilir elektrikli aletlerin ürettiği titreşimi test etme yöntemlerini içeren standart) m/sn² cinsinden hesaplanan titreşim büyüklüğünü gösterir. Maruz kalma süresi de titreşim oluşan her çevrim veya saat ile aletin günde kullanıldığı çevrim/saat değerinin çarpımıdır.
  • Bir işçinin bir aleti ne kadar süreyle güvenli bir şekilde çalıştırabileceğini belirten ana standart, Avrupa Direktifi 2002/44/AT'dir ve dünya çapında HAVS konusunda temel referans olarak kabul edilmiştir. ABD Ordusu Titreşim cep kılavuzu belgesinde bile bundan bahsedilmektedir. Kılavuz, bazı işlemler yapmadan önce geçebilecek zaman sınırını (günlük maruz kalma işlem değeri) ve bir insanın her titreşim seviyesine gün içinde en fazla ne kadar süreyle dayanabileceğini (günlük maruz kalma sınırı değeri) belirtir.
Titreşim Büyüklüğü, m/sn² Günlük maruz kalma işlem değeri: 
Buna ulaşılırsa titreşime maruz kalmayı azaltmak için teknik ve organizasyonel işlemler yapılmalıdır
Günlük maruz kalma sınırı değeri: 
Asla aşılmamalıdır
2,5 8 saat > 24 saat 
5 2 saat 8 saat
10 30 dakika 2 saat
15 13 dakika 53 dakika
20 8 dakika 30 dakika

Üreticinin titreşim büyüklüğü değerlerinin yalnızca genel olarak gösterme amaçlı olduğu ve her zaman uygulamanın gerçek koşullarında ölçülmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu her zaman mümkün olmayabilir ve bu durumda üretici değeri bir güvenlik katsayısı ile çarpılmalı ve titreşim seviyesini ölçme hakkında daha fazla bilgi için ISO5349 standardına bakılmalıdır.

Bir çalışma örneği

Joe'nun durumuna bakalım:

  • Kullanılan alet: CP6135 darbeli anahtar
  • Uygulama: Büyük cıvataları gevşetme
  • Aletin titreşim büyüklüğü: 13,6 m/sn² (test standardı ISO28927)
  • Titreşime maruz kalma: Yaklaşık 13 dakika (bir vardiyada 200 cıvata, her cıvatayı gevşetmek 4 saniye sürüyor, yani 200 çevrim x 4 saniye)

Direktife göre, 15 m/sn² bir titreşimde işlem değeri 13 dakikadır. Joe'nun kullandığı aletin titreşimi bundan biraz daha düşük olduğu için risk yoktur. Sınır değeri ile arada daha büyük bir fark vardır ve buna yaklaşık bir saat sonra ulaşılmaktadır.

Ancak durum değişseydi ve her vardiyada çok daha fazla cıvata gevşetmesi gerekseydi işlem değerini aşma riski olacaktır ve işverenin bunu azaltmak için harekete geçmesi gerekecektir. Bu durumda atılabilecek adımlara şunlar örnek verilebilir:

  • İşçilere rotasyon yaptırarak her işçinin daha az sayıda cıvata gevşetmesini sağlamak.
  • Kullanılan aleti gözden geçirerek sınıfındaki en ergonomik alet olduğundan emin olmak.
  • Aleti, tetikleme süresi daha kısa olan daha güçlü bir model ile değiştirmek.
  • Birleştirilen parçaların tasarımını değiştirerek daha az montaj noktası olmasını sağlamak.
Harald Odenman

Çalışmalarınızda titreşime maruz kalınıyorsa tüm çalışanlarınızda en iyi uygulamalara öncelik vermeyi unutmayın. Güvenlik ekipmanı ve bakımı iyi yapılan aletler ve ellerin sıcak tutulması, yaralanmaları önlemek açısından kritik önem taşır.

Harald Odenman , Chicago Pneumatic'te Ürün Pazarlama Müdürü

HAVS hakkında daha fazla bilgi alın:

Feragatname: Bu yazı el-kol titreşimine maruz kalma konusunda yazılmış en önemli yapıt olmamakla birlikte, şirketinizin yerel yönetmeliklere uyum sağlamak için kullanacağı yasal bir tavsiye de değildir. Bazı önemli konularda ne yapılacağını daha iyi anlamanız için genel bilgiler vermektedir. Bu bilgiler, bir avukatın yasaları belirli koşullarınıza uygulaması ile elde ettiği türden yasal bir tavsiye değildir. Bu nedenle bu bilgilere dair yorumlarınız veya bu bilgilerin doğruluğu hakkında bilgi almanız gerekirse bir avukata danışmanızı önemle rica ederiz. Özetle bu bilgilere yasal bir tavsiye veya belirli bir yasal sonuca dair bir öneri olarak bakmamalısınız.

Chicago Pneumatic Experts - what gives power to an impact wrench - how does a pneumatic grinder work

Keep learning with our Experts

Stay connected and receive all our latest expert articles

Subscribe to our newsletter

Loading...