Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Vår globala närvaro

Välj ett affärsområde, land och språk.

 • Hem
 • Juridisk information och sekretesspolicy
Close

Not quite sure about what you are looking for?

Use the links below to jump directly to the most searched topics

Juridisk information och sekretesspolicy

Tack för att du besöker Chicago Pneumatics webbplats. (Chicago Pneumatic och dess dotterbolag refereras till som ”Chicago Pneumatic”, ”vi”, ”oss” och ”vår”).

Vi uppskattar ditt intresse för oss.

Nedan hittar du juridisk information angående besök på den här webbsidan. Dessutom hittar du vår sekretesspolicy som förklarar vilken typ av information som får inhämtas och bearbetas och hur vi använder "cookies". Vi tackar dig för att du läser innehållet på den här sidan och, om du godkänner alla villkor och bestämmelser, för att du besöker webbsidan. Genom att gå in på eller använda webbsidan godkänner du alla villkor och bestämmelser.

Chicago Pneumatic består av ett antal juridiska enheter, var och en ansvarig för sin egen verksamhet och sina egna produkter. Under inga omständigheter är en juridisk enhet inom Chicago Pneumatic ansvarig för de handlingar eller försummelser som begås av en annan juridisk enhet. Genom att hämta information via den här webbplatsen, eller använda den på annat sätt, accepterar du att ansvar och förpliktelser för en produkt, erbjudande eller marknadsföringsinformation är begränsat till den juridiska enhet som är direkt berörd.

Informationen på webbsidan kan ändras utan förvarning och utan att vi åtar oss något ansvar eller några förpliktelser. Innehållet på den här webbsidan tillhandahålls för besökarnas bekvämlighet och innehåller endast icke bindande information. Du är inte berättigad att göra länkar till webbsidan utan att först erhålla vårt skriftliga medgivande.

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att ha korrekt information på vår webbsida. VI GARANTERAR DOCK INTE ATT INFORMATIONEN SOM LÄMNAS ÄR EXAKT, FULLSTÄNDIG, UPPDATERAD, FRI FRÅN IMMATERIALRÄTTSLIGT INTRÅNG ELLER LÄMPAD FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PÅTAR VI OSS ANSVARET FÖR SKADA, OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT, INDIREKT, EN SPECIALSKADA, EN FÖLJDSKADA ELLER SKADA AV ANNAT SLAG PGA EVENTUELL ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBSIDAN ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAMVARA ELLER DYLIKT. DET ÅLIGGER DIG ATT VIDTA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ATT SE TILL ATT DET DU VÄLJER ATT ANVÄNDA ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANER OCH ANNAT SKADLIGT INNEHÅLL. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AVSEENDE EVENTUELLA ANDRA WEBBSIDOR SOM TILLHÖR TREDJE PART, SOM DU HAR ÅTKOMST TILL VIA DEN HÄR WEBBSIDAN.

Copyright, varumärken och andra äganderättigheter

Innehållet på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till logotyper, varumärken, varumärkesnamn, text, bilder, grafik, ljud, animering och videofiler, och deras framställning på webbplatsen ägs av oss eller en eller flera andra Chicago Pneumatic-enheter eller tredje parter och omfattas av skyddet av immateriella rättigheter. Inget innehåll på den här webbplatsen får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, ändras, skickas på nytt eller placeras på andra webbplatser eller i dokument, utan ett på förhand inhämtat skriftligt godkännande. Alla immateriella rättigheter som omfattas av den här webbplatsen, inklusive upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter och patenträttigheter, tillhör Chicago Pneumatic och eventuell användning utan skriftligt medgivande i förväg från respektive ägare är strängeligen förbjuden. Ingenting som omfattas av den här webbplatsen ska tolkas som att rättighet ges att använda vår eller någon annan Chicago Pneumatic-enhets eller tredje parts immateriella egendom.

Sekretesspolicy

IP-adresser, internetwebbläsare, operativsystem, domännamn: När du går in på vår webbplats kan det hända att vi registrerar din dators IP-adress. IP-adressen identifierar inte dig som individ utan din internetleverantör. Annan information som inte är personligt identifierbar som vi kan komma att registrera inkluderar vilken typ av internetwebbläsare som används, vilken typ av operativsystem som används och domännamnet på den webbplats som du länkades från. Informationen samlas in för att ge en bred demografisk information, som exempelvis var besökare befinner sig geografiskt och hur länge de är inne på vår webbplats. Genom att samla in den här typen av information kan vi administrera vår webbplats, diagnostisera serverproblem, analysera trender och statistik och tillhandahålla bättre kundservice.

Cookies


När du besöker vår webbsida kan det hända att vi skickar "cookies" till din dator. En cookie är en liten textfil eller data som en webbsida som du besöker kan placera eller spara på din dator. Cookies innehåller inte själva någon personlig identifierbar information. Om du emellertid förser oss med sådan personlig identifierbar information (t.ex. genom att registrera dig för en internetrelaterad tjänst eller lösenord som tillhandahålls av oss), kan sådan information komma att länkas till data som lagras i cookien. Det finns två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under en längre tid på din dator, och den kan vara kvar på din dator efter det att du har stängt av den. En sådan cookie kan, till exempel, användas till att tala om för en besökare vilken information på webbsidan som har uppdaterats sedan han eller hon senast besökte den. Den andra typen av cookie kallas för "sessionscookie". Medan du besöker en webbsida lagras sessionscookies tillfälligt i din dators minne. Det här kan till exempel göras för att hålla reda på vilket språk du har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte under någon längre tid på din dator, eftersom de försvinner när du stänger din webbläsare. Vi kan komma att använda tredje part som hjälp när vi registrerar eller bearbetar information som har erhållits genom cookies. 

Vi kan använda cookies av ett antal olika anledningar, t.ex.:

 • för att kompilera anonym statistik relaterad till mönster och trender för sökande;
 • för att analysera försäljningsdata;
 • för att göra marknadsföringsundersökningar;
 • för att göra webbsideinnehåll eller funktioner användarvänliga;
 • för att ge assistans eller registrera användares besök på sidor, för vissa internetbaserade tjänster;
 • för att förse användare med lösenord så att de åter kan komma in på vissa webbsidor utan att behöva fylla i den information som har fyllts i tidigare ännu en gång.

Så här undviker du cookies:

Med de flesta internetwebbläsare kan du ställa in webbläsaren så att den blockerar cookies, raderar cookies från din dators hårddisk, eller meddelar dig att en webbsida innehåller cookies innan en cookie lagras. För mer information om de här funktionerna, se dina webbläsarinstruktioner eller hjälpskärm. Observera att en del av våra webbsidor kanske inte fungerar som de ska om man inte använder cookies.

Personuppgifter


Här beskriver vi hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi annars kan erhålla eller generera, som gäller dig (”personuppgifter”). Chicago Pneumatic har genomfört tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda alla personuppgifter som vi kan samla in (se nedan). Det är också tydligt att Chicago Pneumatic alltid följer lokala lagar och bestämmelser och avhåller sig från insamling och användning av personuppgifter på en plats där detta är förbjudet enligt lag.

Vilka personuppgifter kan Chicago Pneumatic samla in?

”Personuppgifter” är uppgifter genom vilka en fysisk person kan identifieras. Vi kan samla in, använda och behandla dina personuppgifter för att förse dig med tjänster, produkter eller information som du begär.

Vi samlar inte in dina personuppgifter utan din kännedom eller tillåtelse, och vi säljer eller hyr inte heller ut sådana uppgifter. För att förse dig med en specifik produkt, tjänst eller information eller för att bearbeta en transaktion kan vi efterfråga personligt identifierbar information om dig. Detta anges när vi samlar in detta.

Hur kan Chicago Pneumatic använda insamlade personuppgifter?

Personuppgifter samlas endast in när det behövs för att tillhandahålla en produkt, tjänst eller information, behandla en transaktion, eller om du skickar informationen till oss av någon annan anledning, t.ex. i en jobbansökan.

Insamlingen av personuppgifter kommer att vara tydlig för dig (inklusive uppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen), och du har möjlighet att bestämma huruvida du vill tillhandahålla dem eller inte. Om du väljer att inte lämna några av de personuppgifter som efterfrågas kanske Chicago Pneumatic inte kan slutföra din transaktion, eller tillhandahålla den information, de tjänster eller de produkter som du har efterfrågat.

När personuppgifter samlats in kan de användas för följande ändamål:

 • Genomföra våra aktiviteter inom webbmarknadsföring:
  • E-postkampanjer,
  • Målinriktning och anpassning av målinriktning,
  • Bekräftelse av deltagande.
 • Svar på frågor eller angelägenheter som skickats till Chicago Pneumatic;
 • Design, försäljning, produktion och förbättring av produkter;
 • Tillhandahållande av kundservice och support;
 • Utbildning och certifiering av personal hos kunder, leverantörer och säljare;
 • Enligt krav eller uttryckligen tillåtet enligt tillämpliga lagar eller bestämmelser.

När personuppgifter samlats in och ingen interaktion med Chicago Pneumatic (öppnande av e-post, sändning av formulär) sker inom de följande sex månaderna kommer dessa att raderas från våra databaser. Detta gäller även användare som väljer att avregistrera sig (avsluta prenumeration).

Vi kommer under inga omständigheter att behålla uppgifter längre än vad som behövs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller som krävs i gällande lagar och bestämmelser.

Om så krävs kan vi behöva få ditt samtycke till att använda dina personuppgifterna för en eller flera av de ändamål som anges ovan. Du har flera rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. Om du vid ett senare tillfälle vill ta tillbaka ditt samtycke ser vi till att detta kan ske lika enkelt som när du gav ditt samtycke.

Vem kan personligt identifierbar information komma att delas med:

Eftersom Chicago Pneumatic är ett globalt företag med kontor i många olika länder kan vi överföra dina personuppgifter från en juridisk enhet till en annan eller från ett land till ett annat för de ändamål som anges ovan. Vi överför dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga rättsliga krav och endast i den utsträckning det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Inom Chicago Pneumatic-koncernen överförs personuppgifter enligt samma regler och säkerhetsnivåer. Om så krävs kommer det att finnas databehandlingsavtal för att säkerställa nödvändigt skydd.

Chicago Pneumatic använder tillgängliga rättsliga mekanismer för att möjliggöra laglig överföring av personuppgifter över gränserna. I den utsträckning som Chicago Pneumatic använder standardavtalsklausuler (kallas även modellklausuler) för att tillåta överföring kommer Chicago Pneumatic att uppfylla dessa krav, även där det finns en konflikt mellan de kraven och detta meddelande.

Chicago Pneumatic kommer inte att sälja eller på annat sätt dela dina personuppgifter utanför Chicago Pneumatic-koncernen, förutom:

 • Till tjänsteleverantörer som Chicago Pneumatic har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning. Chicago Pneumatic delar endast dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som Chicago Pneumatic enligt avtal hindrar från att använda eller avslöja uppgifterna, utom så som krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla juridiska krav.
 • För att uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive men inte begränsat till, som svar på en legitim juridisk begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tillsynsmyndigheter.
 • För att utreda misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet.
 • För att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust.
 • Som stöd för försäljning eller överlåtelse av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive genom konkurs).

Så här tar du bort, korrigerar, uppdaterar och får åtkomst till din personligt identifierbara information:

Kontakta oss gärna om du skulle vilja ta bort, korrigera, uppdatera eller få åtkomst till dina personuppgifter som du har skickat till oss, eller om du har relaterade problem. Om du kontaktar oss i det här avseendet ska du notera namnet på den webbsida eller plats som du skickade uppgifterna från, liksom den kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, postadress osv.) som du lämnade vid den tidpunkten.

When collected, the Personal Information might be used for the following purposes:

 • deploying our web marketing activities:
  • emailing campaigns,
  • targeting and re-targeting,
  • participation confirmation.
 • responding to questions or concerns submitted to Chicago Pneumatic;
 • designing, selling, producing and improving products;
 • providing customer service and support;
 • training and certification of customer, supplier, and vendor personnel;
 • as required or expressly authorized by applicable law or regulation.

The lawfulness of the abovementioned processing is based on our company’s legitimate interests to promote our business and support our customers, taking into account your fundamental rights and freedoms. If required, we will ask for your explicit consent.

Once collected, should there be no interaction with Chicago Pneumatic (email opening, form submission) within the following six months, the personal data will be erased from our databases. This also applies to users who opt out (unsubscribe).

In any event, we will not retain data longer than is necessary to fulfill the purposes for which it was collected or as required by applicable laws or regulations.

If required, we may need to get your consent to allow us to use your Personal Information for one or more of the purposes set out above. You have various rights where we are processing your Personal Information on the basis of your consent. If at a later stage, you would like to withdraw the consent, we will make sure such withdrawal can be done in a way which is as easy as the way the consent was given.

Who Personal Information may be shared with:

Because Chicago Pneumatic is a global company with locations in many different countries, we may transfer your Personal Information from one legal entity to another or from one country to another in order to accomplish the purposes listed above. We will transfer your Personal Information consistent with applicable legal requirements and only to the extent necessary for the purposes set out above.  Within Chicago Pneumatic, Personal Information is transferred subject to the same rules and levels of security. If required, data processing agreements will be in place to ensure the necessary level of protection.

Chicago Pneumatic relies on available legal mechanisms to enable the legal transfer of Personal Information across borders.  To the extent that Chicago Pneumatic relies on the standard contractual clauses (also called the model clauses) to authorize transfer, Chicago Pneumatic will comply with those requirements, including where there may be a conflict between those requirements and this Notice.

Chicago Pneumatic will not sell or otherwise share your Personal Information outside Chicago Pneumatic, except to:

 • service providers Chicago Pneumatic has retained to perform services on our behalf. Chicago Pneumatic will only share your Personal Information with service providers whom Chicago Pneumatic has contractually restricted from using or disclosing the information except as necessary to perform services on our behalf or to comply with legal requirements;
 • comply with legal obligations, including but not limited to, in response to a legitimate legal request from law enforcement authorities or other government regulators;
 • investigate suspected or actual illegal activity;
 • prevent physical harm or financial loss; or
 • support the sale or transfer of all or a portion of our business or assets (including through bankruptcy).

To Remove, Correct, Update or Access Your Personally Identifiable Information:

If you would like to remove, correct, update, or access your Personal Information that you have submitted to us, or if you have any related concerns, please contact us. If you contact us in this regard, please note the web page name or location where you submitted the information, as well as the contact information (for instance name, email address, postal address, etc.) that you provided at that time.

Security

Technical and administrative measures are implemented to help protect Personal Information and other data on our servers from unauthorized access, loss, or alteration. However, no server or transmission over the Internet can be guaranteed to be one hundred percent secure. Therefore, any activity or communication is conducted at your own risk.

Further information and complaints

For further information on the processing of Personal Information, please get in touch with our Group Privacy Officer ([email protected])

If we do not address any of your requests, or fail to provide you with a valid reason why we are unable to do so, you have the right to contact supervisory authority to make a complaint.

Links to third party websites

Some of our web pages may contain links to third party websites. Please note that we are not responsible for the privacy policies, content, or practices of such other websites or their owners or operators.

Modification of Privacy Policy

We reserve the right to change or update this Privacy Policy at any time.