Close

Högkvalitativa komponenter garanterar tillförlitlig teknik

Separata olje- och luftkylare, färre temperaturchocker, längre livslängd

Mjuk reglering

Driftsmönster med lägre toppar och mjukare lufttillförsel

Låga energi- och underhållskostnader

Lägre energiförbrukning med en återbetalning på din investering inom 1-2 år

Enkel drift, alltid full kontroll

Enkel kontroll tack vare servicelucka och förbättrad, integrerad central ES 4000-styrenhet

Variabelt varvtal – ger perfekt anpassad lufttillförsel

Våra CPVS-kompressorer reglerar lufttillförseln och producerar den mängd tryckluft du behöver vid en viss tidpunkt. Nättrycket bibehålls med hjälp av en frekvensomvandlare. De frekvensstyrda kompressorerna förbrukar endast den energi som krävs, vilket är mycket energi- och kostnadseffektivt.