Close

Kompakt och lätt

Kompatibla med alla kompressorteknologier och enkla att installera i ett befintligt tryckluftssystem med de tillbehör som medföljer

Kostnadseffektivt

Tack vare den förbättrade fiberfyllningen och tredubbla filtreringsfunktionen kommer du att uppleva minimalt tryckfall och effektiv filtrering av tryckluften

Tillförlitlig och hållbar

Genom anodisk oxidering förlängs filterhusets livslängd avsevärt vilket betyder minskat underhåll och enklare drift