Nieobsługiwana przeglądarka

Korzystasz z przeglądarki, której już nie obsługujemy. Naszą witrynę internetową można wyświetlić w jednej z następujących przeglądarek.

Close

Nie masz pewności, czego szukasz?

Użyj poniższych łączy, aby przejść bezpośrednio do najczęściej wyszukiwanych tematów

Jak w 7 prostych krokach zapewnić bezpieczeństwo operatora

5 maja 2020

Szlifierki Bezpieczeństwo Strefa ekspertów Obróbka metalu

Kwestia minimalizacji ryzyka wypadków w miejscu pracy jest priorytetem w przemyśle, a szczególnie ważna staje się w przypadku korzystania z narzędzi pneumatycznych. Trzeba zrobić wszystko, aby zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie operatorów. Dlatego przedstawiamy siedem prostych kroków, które pozwalają zmniejszyć ryzyko wypadków i poprawić bezpieczeństwo operatora.

expert-article - 7 safety steps - story overview

1. Ogranicz drgania i hałas

icon vibration and sound
Nadmierny poziom drgań i hałasu może z czasem poważnie zaszkodzić operatorom. Na przykład długotrwałe narażenie na drgania często prowadzi do syndromu HAVS (choroby wibracyjnej), którego skutkiem może być utrata czucia w dłoni. Z kolei bardzo głośne dźwięki i/lub ciągłe wystawienie na znaczny hałas grożą utratą słuchu.Ryzyko choroby wibracyjnej ocenia się przede wszystkim na podstawie dwóch czynników: poziomu drgań narzędzia i czasu oddziaływania tych drgań na organizm. Drgania i hałas można zminimalizować, wybierając narzędzia o dobrych parametrach w tym zakresie, analizując techniki pracy i stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak ochronniki słuchu.

2. Sprawdzaj, czy narzędzia mają odpowiednie zabezpieczenia

icon recommended options
  1. Szlifierki — w przypadku tych narzędzi najważniejsze zabezpieczenia to wyłącznik zapobiegający przekroczeniu maksymalnej prędkości obrotowej, układ automatycznego wyważania i osłony. Pierwsze z tych zabezpieczeń, wyłącznik zapobiegający przekroczeniu maksymalnej prędkości obrotowej, uniemożliwia pracę tarczy szlifierskiej z nadmierną prędkością, a tym samym zmniejsza ryzyko pęknięcia tarczy, co z kolei może doprowadzić do obrażeń ciała operatora. Drugie zabezpieczenie, układ automatycznego wyważania, stabilizuje narzędzie, znacząco zmniejszając drgania. Natomiast trzecie, osłony, zapewnia ochronę operatora przed odłamkami w przypadku pęknięcia tarczy. 
  2. Klucze udarowe — ważną funkcją tych narzędzi jest ograniczenie momentu obrotowego, które umożliwia kontrolę poziomu momentu, głównie w zastosowaniach, gdzie jest to konieczne, takich jak wymiana opon czy prace w stoczni. Narzędzia, których moment obrotowy jest ograniczany przez zmianę przepływu powietrza, charakteryzują się niższymi drganiami niż narzędzia z ogranicznikiem mechanicznym.

3. Regularnie wykonuj czynności z zakresu obsługi technicznej

icon maintenance

Regularne serwisowanie jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo narzędzia, ponieważ narzędzia zadbane i poprawnie serwisowane rzadziej zawodzą. Czynności z zakresu obsługi technicznej należy wykonywać zgodnie z instrukcją danego narzędzia. Na przykład w szlifierkach najszybciej zużywają się tarcze i koła zębate stożkowe, dlatego trzeba je sprawdzać odpowiednio często — tarcze co 500 godzin pracy, a koła zębate stożkowe co 1000–2000 godzin (zależnie od modelu narzędzia).

4. Naucz się bezpiecznie korzystać z narzędzi

icon knowledge - manual
Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta i najlepszych praktyk dotyczących użytkowania narzędzi. Trzeba się też upewnić, że operatorzy są w pełni przeszkoleni w zakresie bezpiecznego korzystania ze sprzętu i przestrzegania obowiązujących w firmie procedur bezpieczeństwa. Ważne jest również korzystanie z odpowiedniego narzędzia i materiału ściernego.

5. Korzystaj z odpowiednich środków ochrony indywidualnej

icon ppe - equipment
Środki ochrony indywidualnej pomagają chronić operatora przed potencjalnymi zagrożeniami. Podczas pracy z narzędziem pneumatycznym operator musi bezwzględnie używać wszystkich zalecanych środków tego typu, w tym wytrzymałych rękawic chroniących dłonie przed czynnikami zewnętrznymi, kasku i okularów zabezpieczających przed odpryskami, a także ochronników słuchu.

6. Zadbaj o odpowiednie warunki w miejscu pracy

icon safety

Środki ostrożności należy dobrać z uwzględnieniem specyfiki środowiska pracy. Chodzi o uwarunkowania takie jak praca w zamkniętej przestrzeni albo na wysokości. Na przykład przy szlifowaniu często powstają drobne cząsteczki pyłu, których wdychanie może zagrażać zdrowiu operatora. Dlatego prace z użyciem szlifierki należy zawsze wykonywać w dobrze wentylowanym miejscu. Trzeba też pamiętać o unieruchomieniu obrabianego przedmiotu i przyjęciu stabilnej pozycji roboczej. W przypadku pracy na wysokości bardzo ważne są najlepsze praktyki pomagające zapobiegać upuszczeniu narzędzia.

7. Upewnij się, że instalacja pneumatyczna spełnia odpowiednie wymogi

icon airline

Trzeba dbać nie tylko o narzędzia, ale także o instalację sprężonego powietrza. Wszystkie narzędzia pneumatyczne do bezpiecznej pracy wymagają czystego powietrza z odpowiednią zawartością oleju i ciśnienia dynamicznego 6,3 bar (90 psi). Nawet nieznacznie wyższe ciśnienie może negatywnie wpływać na trwałość narzędzia i bezpieczeństwo operatora. Skuteczną regulację ciśnienia powietrza zapewnia zespół FRL (składający się z filtra, regulatora i smarownicy), dlatego ważne jest dodanie go do instalacji pneumatycznej w pobliżu narzędzia. Zwiększenie bezpieczeństwa instalacji może ułatwić nasza instrukcja montażu instalacji pneumatycznej i lista kontrolna pomagająca w samodzielnej diagnostyce, a także dodanie bezpiecznika powietrznego, który uniemożliwia nagłe zerwanie przewodu.

Stosując się do tych siedmiu zaleceń, można zwiększyć bezpieczeństwo pracy z narzędziami, a tym samym bezpieczeństwo operatorów. Dodatkową korzyścią będzie wzrost wydajności.

Annabelle Bray - expert corner - head zoom

Ograniczanie drgań, prawidłowe przygotowanie instalacji pneumatycznej i regularna obsługa techniczna to tylko niektóre z najważniejszych działań zapewniających bezpieczeństwo operatora.

Annabelle Bray , Global Marketing Manager