Nieobsługiwana przeglądarka

Korzystasz z przeglądarki, której już nie obsługujemy. Naszą witrynę internetową można wyświetlić w jednej z następujących przeglądarek.

Close

Nie masz pewności, czego szukasz?

Użyj poniższych łączy, aby przejść bezpośrednio do najczęściej wyszukiwanych tematów

Trzy funkcje zespołu FRL

25 lutego 2020

Air Line Topics FRL Instalacja pneumatyczna Strefa ekspertów

Jak uzyskać najwyższą wydajność narzędzi pneumatycznych, optymalizując instalację sprężonego powietrza

Zespoły FRL — nazywane także systemami przygotowania powietrza — łączą filtr, regulator oraz smarownicę i gwarantują odpowiednią wydajność i trwałość narzędzi pneumatycznych. Od uwzględnienia zespołu FRL zależy w dużej mierze efektywność instalacji sprężonego powietrza i osiągnięcie zwrotu z inwestycji. Dodanie zespołu FRL w pobliżu narzędzia zapewni wymagane wartości przepływu i ciśnienia, a także odpowiednią jakość powietrza, ponieważ zmniejszy ryzyko, że w instalacji znajdą się wilgoć i pył. Co więcej, zespół FRL gwarantuje również smarowanie.

Dowiedz się więcej z filmu:

Zespół FRL pełni trzy ważne funkcje: filtrowanie, regulację i smarowanie.

1. Filtrowanie powietrza: filtr oczyszcza sprężone powietrze i wychwytuje cząstki stałe (pył, zanieczyszczenia, rdzę)

Pył w silniku może blokować przepływ powietrza i ograniczać moc narzędzia, co prowadzi do wzrostu kosztów serwisowania i wysokiego zużycia powietrza. Zanieczyszczenia i rdza mogą uszkodzić silnik, powodując spadek mocy i przedwczesne zużycie. Skutkiem są wyższe koszty naprawy narzędzi i większe ryzyko wypadku podczas produkcji.

2. Regulacja ciśnienia powietrza: regulator zapewnia utrzymywanie ciśnienia dynamicznego na kontrolowanym poziomie 90 psi / 6,3 bar

To ważne, ponieważ kiedy ciśnienie jest niższe niż zalecane przez producenta, narzędzie nie może pracować z odpowiednią wydajnością i spada rentowność. Z kolei gdy ciśnienie jest zbyt wysokie, narzędzie wcześniej się zużywa. Może to również doprowadzić do awarii i obrażeń ciała u operatora lub uszkodzenia instalacji.

3. Smarowanie powietrza: smarownica dodaje kontrolowaną ilość oleju do układu sprężonego powietrza

Bez smarowania narzędzie zużywa się i nie jest dłużej w stanie pracować z maksymalną wydajnością. To z kolei prowadzi do spadku produktywności i wzrostu kosztów serwisowania. Poniżej przedstawiono wydajność i trwałość użytkową pneumatycznego silnika narzędzia smarowanego i niesmarowanego.

Optymalne działanie pneumatycznego silnika narzędzia przy właściwym smarowaniu:

Właściwe smarowanie zapewnia optymalną wydajność pneumatycznego silnika narzędzia.

Wartości szacunkowe oparte na badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych na silnikach pneumatycznych.
(1) Moc wyjściowa silnika narzędzia
(2) Ilość oleju
(3) Zalecenia producenta narzędzia (dostępne w instrukcji obsługi / instrukcji produktu)


Optymalna trwałość użytkowa pneumatycznego silnika narzędzia przy właściwym smarowaniu powietrza:

Właściwe smarowanie powietrza zapewnia optymalną trwałość użytkową pneumatycznego silnika narzędzia.

Wartości szacunkowe oparte na badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych na silnikach pneumatycznych. 
(1) Moc wyjściowa silnika narzędzia 
(2) Ilość oleju 
(3) Zalecenia producenta narzędzia (dostępne w instrukcji obsługi / instrukcji produktu)

Cztery kwestie do uwzględnienia przy wybieraniu zespołu FRL

Istnieje wiele różnych rodzajów zespołów FRL, dlatego przy doborze takiego zespołu trzeba wziąć pod uwagę cztery istotne kwestie:

  1. Środowisko 
  2. Typ zespołu FRL 
  3. Rozmiar gwintu
  4. Wymagania narzędzia dotyczące przepływu powietrza

Ważne: Należy bezwzględnie zapoznać się z zaleceniami producenta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego zespołu FRL można znaleźć tutaj.

Jak montować zespoły FRL

expert article - 3 functions FRL - air line network

W większości przypadków narzędzia pneumatyczne nie pracują z najwyższą wydajnością, co wynika z niewłaściwego przygotowania instalacji sprężonego powietrza. Aby zmaksymalizować korzyści płynące z używania zespołów FRL, należy pamiętać o czterech zasadach:

  1. W celu zapewnienia najwyższej wydajności należy zawsze używać jednego zespołu FRL na narzędzie. W przypadku podłączenia wielu narzędzi do tego samego zespołu FRL wartość ciśnienia powietrza i efektywność smarowania spadną, a regulator nie będzie działał poprawnie.
  2. Każdy zespół FRL należy zamontować jak najbliżej narzędzia — w miejscu, w którym przewód narzędzia jest podłączony do instalacji — aby do narzędzia docierał olej i nie dochodziło do spadku ciśnienia.
  3. Przed każdym użyciem narzędzia trzeba się upewnić, że poziom oleju w smarownicy jest właściwy, ponieważ smarowanie zwiększa trwałość narzędzia. Więcej informacji na temat wymaganej ilości oleju można znaleźć w naszym przewodniku technicznym „Czy instalacja zasilająca Twoje narzędzia pneumatyczne jest poprawnie zaprojektowana?”.
  4. Filtry na wlocie należy regularnie serwisować. Powinny być wolne od wilgoci i zanieczyszczeń.

Wskazówka: skorzystaj z listy kontrolnej w naszym przewodniku technicznym „Czy instalacja zasilająca Twoje narzędzia pneumatyczne jest poprawnie zaprojektowana?”, aby sprawdzić swoją instalację sprężonego powietrza.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

expert article - 3-functions-FRL - 90psi / 6.3bars

Narzędzia pneumatyczne są przeznaczone do pracy przy dynamicznym ciśnieniu powietrza 90 psi / 6,3 bar i wymagają smarowania (więcej informacji można znaleźć w instrukcjach obsługi narzędzi dostępnych na stronie internetowej Chicago Pneumatic). Wyższe ciśnienie może wpływać negatywnie na trwałość narzędzia i bezpieczeństwo operatora, powodując nadmierne drgania, zbyt dużą prędkość obrotową, która zwiększa tarcie, i ryzyko rozerwania. Do regulacji ciśnienia dla każdego narzędzia zalecamy stosowanie zespołu FRL z manometrem.

Damien Feller - expert head zoom

Czystość instalacji sprężonego powietrza gwarantuje produktywność i zwrot z inwestycji.

Damien Feller , Global Product Marketing Manager, Spares and Solutions