Nieobsługiwana przeglądarka

Korzystasz z przeglądarki, której już nie obsługujemy. Naszą witrynę internetową można wyświetlić w jednej z następujących przeglądarek.

Close

Nie masz pewności, czego szukasz?

Użyj poniższych łączy, aby przejść bezpośrednio do najczęściej wyszukiwanych tematów

Symulacja

Symulacja typu Święty Graal ma na celu stworzenie pierwszego prototypu, który będzie odpowiednim rozwiązaniem, tzn. produktem końcowym, który nie wymaga żadnych ulepszeń. Oznacza to opracowanie tak wydajnych i dokładnych modeli, że konfiguracje wybrane podczas symulacji będą zgodne z rzeczywistością. Modelowanie cyfrowe oferuje o wiele większe możliwości: zamierzamy inwestować w ten obszar, a przed nami ekscytująca perspektywa zarówno dla firmy Chicago Pneumatic, jak i naszych klientów

Rémi Béguin , Inżynier ds. mechaniki w firmie Chicago Pneumatic

Różne typy symulacji w celu optymalizacji prototypów

Nasz zespół używa różnych rodzajów symulacji do doskonalenia naszych produktów. Projektowanie 3D to najlepszy sposób na szybkie i łatwe przewidywanie zachowań produktu.Każdy rodzaj symulacji jest przeprowadzany sekwencyjnie i dostarcza informacji, które są wykorzystywane na kolejnym etapie.

Pierwsza symulacja: CAD

Symulacja CAD polega na tworzeniu kształtów i geometrii wszystkich części, aby mieć pewność, że można je połączyć.

Druga symulacja: obiekty sztywne

Ten test pozwala określić miejsca i sposób stykania się elementów. Na przykład oblicza siły, które młot będzie wywierał na kowadło.

Trzecia symulacja: analiza metodą elementów skończonych

Jest to ostateczny „test naprężenia” umożliwiający obliczenie punktu, w którym część ulegnie zniszczeniu. Pozwala to zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy oraz zminimalizować ryzyko awarii produktu podczas użytkowania.

Dla każdego typu symulacji mamy różne poziomy wiedzy i wyniki

  • Przewidywanie poziomu 1: zgrubne dobranie rozmiarów wszystkich elementów na potrzeby etapu wykonalności
  • Przewidywanie poziomu 2: projektowanie części i systemu
  • Przewidywanie poziomu 3: złożona symulacja umożliwiająca przewidywanie precyzyjnych zjawisk fizycznych

Zakres możliwości symulacji jest tak szeroki, że praktycznie nie ma ograniczeń co do tego, co można symulować. To prawdziwa rewolucja w zakresie zdolności do szybkiego wprowadzania innowacyjnych pomysłów na rynek.

Symulacja jest oczywiście głównie teorią i wymaga pewnych rzeczywistych pomiarów, aby zapewnić dobre dostosowanie do praktycznego świata. Nazywamy to „sprawdzianem rzeczywistości”. Te dwa podejścia uzupełniają się i są niezbędne, aby osiągnąć możliwie najlepszy wynik. Po oszacowaniu przez oprogramowanie symulacyjne wielu wirtualnych modeli prototypów do budowy prototypów fizycznych wybierane są najlepsze konfiguracje, które są przesyłane do rzeczywistych testów.

Każdy prototyp fizyczny jest testowany pod kątem określonych atrybutów. Jeden z prototypów służy do testowania początkowej koncepcji narzędzia. Drugi to prototyp „funkcjonalny”, który jest testowany w celu zapewnienia oczekiwanej wydajności. Ostatni to w pełni zaprojektowany prototyp z logo firmy, którego zadaniem jest potwierdzenie każdego z aspektów: koncepcji, projektu i wydajności.